Náhradní plnění 2013

Očekávané změny pro náhradní plnění 2013 se nenaplnily, a tak se i nadále budeme řídit zákonem o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., § 81, novelizovaným k 1. 1. 2012. Bezpečnostní a úklidové agentury na těchto stránkách Vám ve městě Zlín a v Zlínském kraji mohou nabídnout náhradní plnění 2013, protože splňují potřebné podmínky pro poskytování náhradního plnění.

Povinnost zaměstnávání OZP

Již zmiňovaný zákon ukládá povinnost všem zaměstnavatelům s více jak 25 zaměstnanci zaměstnávat OZP (osoby zdravotně postižené) a to ve výši povinného podílu, který činí 4%. Pokud z jakéhokoliv důvodu nelze zajistit zaměstnávání OZP, zákon nabízí další možnosti plnění.

Pro povinný podíl 2013 tedy platí

  1. zaměstnávání OZP
  2. odebrat výrobky nebo služby od společností, které zaměstnávají více jak polovinu OZP, nebo jim zadat zakázky
  3. odvést do státní pokladny 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy za každou povinnou OZP
  4. kombinace bodů 1 – 3

Veškerou dokumentaci k náhradnímu plnění 2013 je nutné doložit na příslušném úřadu práce do 15. 2. následujícího roku (2014). Dokumentaci k náhradnímu plnění ze zákona povinně vykazuje poskytovatel náhradního plnění, který ji pro Vás zpracuje.

Každá zdravotně postižená osoba má šanci pracovat

Doporučované bezpečnostní a úklidové agentury patří mezi elitu v zaměstnávání OZP, zaměstnávání invalidních důchodců a práce pro ZTP (zvlášť těžké postižení) tu není výjimkou. Všichni handicapovaní osoby tu mají pracovní náplň adekvátní ke svému zdravotnímu stavu a i přes veškerá postižení, která mají, vykonávají tito lidé svou práci velmi spolehlivě a svědomitě.   

Využijte služeb pro potřeby náhradního plnění

Práci, kterou OZP vykonávají, pak můžete využít v rámci náhradního plnění 2013 v podobě služeb, které bezesporu potřebuje každá prosperující firma. Mohou to být např. úklidové služby, ostraha objektu, služby facility a property managementu, recepční služby, vrátný, psovodi a mnoho jiných služeb, které v rámci možností tyto agentury přizpůsobí každému individuálně.

Náhradní plnění šetří Vaše finance

Pokud jste si vědomi toho, že nemůžete zaměstnat OZP v povinném podílu a nechcete zaplatit vysokou pokutu při nesplnění zákonné povinnosti a už vůbec nechcete platit své úspory do státního rozpočtu, kontaktujte tyto agentury. Pomohou Vám vybrat službu pro Vaší firmu, jejíž náklady budou pro Vás optimální, vyřídí veškerou administrativu a zodpoví každou otázku související s náhradním plněním 2013.