Náhradní plnění 2012 ve Zlíně a okolí

Na těchto stránkách máte možnost seznámit se s bezpečnostními a úklidovými agenturami ve městě Zlín, které nabízejí zaměstnávání osob se ZP (se zdravotním postižením), zaměstnávání invalidních důchodců a důchodců. Agentury dále nabízejí možnost odběru náhradního plnění pro rok 2012.

Co je náhradní plnění?

Náhradní plnění je pojem, který souvisí se zákonem o zaměstnanosti (č. 435/2004 Sb. § 81), kdy zaměstnavatelé s více jak 25 zaměstnanci jsou povinni zaměstnávat osoby se ZPS ve výši povinného podílu a sice 4% k celkovému počtu zaměstnanců.

Tuto povinnost lze plnit třemi způsoby:

  • Přímé zaměstnávání osob se ZPS (např. na 25 zaměstnanců připadne 1 osoba se ZPS, na 100 zaměstnanců připadnou 4 osoby se ZPS)
  • Odebírání výrobků nebo služeb od firem, které zaměstnávají více jak 50% osob se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům.
  • Finanční odvod do státního rozpočtu, který je stanoven na 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy za každou osobu se zdravotním postižením.

Všechny způsoby plnění - zaměstnávání osob se ZPS, odběr výrobků a služeb nebo odvod peněz do státního rozpočtu - lze vzájemně kombinovat.

Změny v náhradním plnění pro rok 2012

Nejvýraznější změnou, ke které v této oblasti dochází, je omezení celkového objemu náhradního plnění. Do konce roku 2011 mohli zaměstnavatelé s 50% zaměstnanců se ZPS poskytovat náhradní plnění v podstatě neomezeně (bez finančního limitu). Od ledna 2012 je stanoven limit ve výši 36-ti násobku měsíční mzdy za každého zaměstnance se ZPS.

Co toto omezení přináší v praxi?

V praxi to znamená, že čím dříve si zajistíte odběr služeb v rámci náhradního plnění, tím méně budete mít s tímto starostí postupem roku, kdy stanovený objem odběru služeb, jakož i počet potencionálních dodavatelů se bude stále snižovat.

Pokud si zavčas zvolíte např. jednu z níže uvedených bezpečnostních a úklidových agentur, bude Vaší výhodou odebírat veškeré služby od jednoho jediného dodavatele, který může garantovat své legální podmínky pro poskytování náhradního plnění.

Dokumentaci ke způsobu náhradního plnění za rok 2012 předložte místně příslušnému úřadu práce do 15. 2. 2013.

V návaznosti na tuto změnu se nově připravuje zavedení kontrolního systému. Jedná se o tzv. centrální registr, který bude napojen přímo na ÚP a FÚ a bude sloužit pro vkládání dokladů v souvislosti s náhradním plněním. Více na: Náhradní plnění 2013