Pult centrální ochrany - napojení na PCO Zlín

Dálková elektronická ostraha poskytuje zabezpečení jakýchkolik objektů. Níže uvedené bezpečnostní agentury zajišťují nepřetržitý monitoring sledovaných prostor díky napojení na PCO (pult centrální ochrany). Tento pult je součástí plně a profesionálně vybaveného dohledového centra, kde dochází k zpracování přenesených informací včetně dálkové verifikace prostřednictvím bezpečnostní kamery. Při přijetí poplachu provede operátor vizuální kontrolu přenášeného obrazu a podle potřeby vyšle na místo členy zásahové skupiny. Napojení na pult centralizované ochrany a s tím spojené zabezpečení objektů může být poskytováno kdekoliv v České republice.

Elektronická ostraha – způsoby připojení k PCO

  • GSM/GPRS – vysílač
  • JTS – analogová telefonní linka
    K přenosu je třeba zajistit telefonní analogovou linku s možností vytáčení účastnických čísel s tzv. jinou tarifikací, neboť tato bezpečnostní služba využívá datový přenos Datarif 976. Jedná se o jednotné virtuální národní číslo.
  • Vzdálený internetový přístup
    Bezpečnostní agentura tuto službu zajišťuje prostřednictvím většiny standardních internetových prohlížečů a umožňuje přehled o stavu střežených objektů na celém území republiky. Bezpečnostní služba „MOJE PCO“ je řešením, díky kterému mohou klienti 24 hodin online přistupovat na internetu k aktuálnímu výpisu událostí zaznamenaných dohledovým centrem.

Moderní pult centralizované ochrany

Profesionální bezpečnostní agentury doporučují zájemcům o napojení na PCO, aby se vždy zajímali o to, jak bude později nakládáno s citlivými informacemi a daty z jejich objektů.

Vybavení moderního PCO (pult centrální ochrany) splňuje bezpečnostní požadavky na konstrukci vlastního dohledového centra. Veškeré pracovně provozní psotupy jsou též podřízené přepdisům nové normy ČS ESN 50518.

Pult centralizované ochrany v reálné situaci

Objekty zajištěné dálkovým elektronickým bezpečnostním systémem mají kritické sektory, kde hrozí potencionální nebezpečí narušení objektu. Tyto sektory jsou zabezpečeny senzory, které reagují na pohyb, otřesy, tříštění skla, kouř a jiné nežádoucí vlivy, které je třeba střežit. Při aktivaci těchto senzorů je odeslán signál na pult centrální ochrany. Zde operátor PCO vyhodnotí situaci a dle smluvních požadavků klienta provádí úkony k zajištění napadeného objektu.

Zásah

Fyzickou kontrolu napadeného objektu provádí zásahová jednotka na pokyn operátora PCO. Ta kontroluje plášť budovy a zjišťuje možné narušení střeženého objektu. Při zjevném narušení zajistí objekt proti následným škodám, eventuelně zabrání úniku potencionálního pachatele. Následně vyčká do příjezdu Policie ČR a kontaktních osob. S kontaktními osobami je také domluven postup k pozdějšímu zajištění objektu.

Kamerový systém

Další variantou dálkové ostrahy objektů s možností napojení na PCO (dohledové centrum) jsou moderní kamerové systémy. Ty nabízejí řaduí výhod od připojení na starší analogové systémy až po různé technické vymoženosti, jako je noční vidění či vymaskování individuální zóny, spuštění záznamu a poplachu při pohybu, rozeznání SPZ automobilu, atp.

Řešení krizové situace operátory dohledového centra je v principu stejné jako u dálkových elektronických systémů.

Napojení na PCO

Pokud jste se rozhodli pro napojení komerčního nebo privátního objektu na PCO, vždy doporučujeme konzultaci s pracovníky PCO. Níže naleznete kontakty na jednotlivé doporučené bezpečnostní agentury.


Kontakt

Mariánské náměstí 617/1
617 00 Brno - Komárov

tel.: (+420) 545 243 018
e-mail: brno@diseven.cz
web: www.diseven.cz

Napojení na pult centrální ochrany (PCO) - D. I. SEVEN, a.s. Zlín

D. I. SEVEN, a.s.

Kontakt

Mariánské náměstí 617/1
617 00 Brno - Komárov

tel.: (+420) 545 243 018
e-mail: brno@diseven.cz
web: www.disevenfacility.cz

Napojení na pult centrální ochrany (PCO) - D. I. SEVEN FACILITY s.r.o. Zlín

D. I. SEVEN FACILITY s.r.o.

Kontakt

Mariánské náměstí 617/1
Brno, 617 00

tel.: +420 548 211 421
e-mail: praha@sipadan.cz
web: www.sipadan.cz

Napojení na pult centrální ochrany (PCO) - SIPADAN a.s. Zlín

SIPADAN a.s.

Kontakt

Randova 3205/2
150 00   Praha 5 - Smíchov

tel.: 284 860 001
e-mail: martin.soukup@diseven.cz
web: www.disevenservice.cz

Napojení na pult centrální ochrany (PCO) - D.I. SEVEN SERVICE s.r.o. Zlín

D.I. SEVEN SERVICE s.r.o.