Facility management – správa nemovitostí a údržba budov - Zlín a Zlínský kraj

Město Zlín nabízí několik profesionálních agentur, které se zabývají problematikou oboru facility management a property management, čili komplexními služby jako správa nemovitostí, správa údržba budov. Výhodou pro Vás je zajištění těchto služeb v celém Zlínském kraji.

Facility management

Facility management zajišťuje provoz související se správou budov a majetku, bytových a nebytových prostor. Zabezpečuje evidenci pracovníků a jejich organizaci na pracovištích.

Obor facility management vznikl v USA a do Evropy pronikl na začátku devadesátých let minulého století.

Tento obor, který se během několika let zdokonalil, se využívá především v administrativních budovách a průmyslových objektech. Zájmen metody facility managementu je organizačně skloubit pracovníky, pracovní prostředí a pracovní činnosti.

Průlomovým rokem služby facility managementu byl r. 2006, kdy je v Evropě ustanovena směrnice, u nás označována ČSN EN 12 551. Předmětem této normy je především usnadnění mezinárodní spolupráce a zavedení jednotné terminologie.

Výhody facility managementu

Nespornou výhodou služby facility managementu je úspora finančních prostředků související s provozem nemovitostí. Dále pak např. prodloužení životnosti objektů, zlepšení kvality prostředí, snížení počtu vlastních zaměstnanců, nebo také převzetí veškeré odpovědnosti agenturou, která facility management zajišťuje.   

Služby facility managementu:

 • Zajištění provozu a údržby majetku
 • Úsporu ve správě nemovitostí a majetku
 • Prodloužení životnosti nemovitostí a majetku
 • Snížení poruchovosti nemovitostí a majetku
 • Snížení spotřeby energií
 • ... a další služby s tím spojené

Property management

Property management zajišťuje chod všech administrativních, ekonomických a provozně-technických služeb, které souvisejí s vlastnictvím nemovitosti.

Prostřednictvím properte managementu lze zajistit a následně rozvíjet kompletní správu majetků v podnikatelské i osobní sféře.

 Služby properte managementu:

 • Zastupování klienta vůči třetím osobám 
 • Účetní audity
 • Předávání a přebírání bytových i nebytových prostor
 • Energetický servis
 • Spolupráci s realitní kanceláří
 • ... a další služby s tím spojené

Energy management

Cílem energy managementu je optimálně snížit a uspořit dodávku a spotřebu energii v daných objektech.

Služba energy managementu zajišťuje veškeré informace o spotřebě energií, jejich zpracování a následné vypracování koncepce úsporných opatření. Po zavedení úsporných opatření dojde kontrolou k prokazatelnému snížení energetických nákladů.   

V dnešní době výrazného šetření energíí zateplováním budov, výměnou oken, solárních panelů se energy management stal důležitou a nepostradatelnou součástí provozu areálů, budov a nemovitostí.

Například při úspoře energií ve výrobních halách, může dojít ke snížení ceny daného výrobku, což je přínosem pro koncového zákazníka.  


Kontakt

Mariánské náměstí 617/1
617 00 Brno - Komárov

tel.: (+420) 545 243 018

e-mail: brno@diseven.cz
web: www.disevenfacility.cz

D.I.SEVEN FACILITY

Facility, Property a Energy Management od D.I.SEVEN FACILITY, s.r.o. Zlín

 • Facility-administrativní správa zahrnuje veškeré služby spojené s administrativním chodem budovy.
 • Facility-infrastrukturální služby zahrnují provozní a doplňkové služby zajišťující bezpečnost a plynulý chod nemovitosti. Mezi tyto služby se řadí např. bezpečnostní služby (fyzická ostraha či PCO) a úklidové služby.
 • Facility-technická správa zajišťuje údržbu, kontrolní činnost a služby související s chodem technických zařízení budov a nemovitostí.
 • Property–ekonomické služby to jest správa majetku budov a nemovitostí, a s tím spojená evidence smluv a kontrola dodržování smluvních podmínek. Dále pak ekonomické činnosti spojené s vedením účetnictví, zastupováním klienta vůči třetím osobám atd.
 • Property-obchodní činnost zajištění služeb spojených s pronajímáním a prodejem bytových i nebytových prostor klienta.
 • Property-energy management Vám zajistí veškeré služby spojené s řízením spotřeby médií. Jedná se o zpracování podkladů, pravidelné odečty, výběr dodavatele energií, řízení spotřeby energií atd. Energy management za Vás ohlídá bezproblémový chod a zajistí spokojenost v tomto odvětví služeb.

Odběrem služeb od D. I. SEVEN FACILITY s.r.o. je pro Vás výhodou, že prostřednictvím nabízeného Facility managementu spolupracujete pouze s jedním partnerem, který Vám zajišťuje komplexní služby v oblasti údržba budov a správa nemovitostí.