Náhradní plnění – zaměstnávání OZP a invalidních důchodců ve městě Zlín

Vybrané bezpečnostní a úklidové agentury ze Zlína zajišťují zaměstnávání invalidních důchodců a zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Pokud patříte mezi zaměstnavatele s více jak 25 zaměstnanci je ze zákona o zaměstnanosti Vaší povinností zaměstnávat osoby se ZTP. Další volbou pro Vás je tzv. náhradní plnění, což v praxi znamená odběr služeb či výrobků od společností, které zajišťují práce pro osoby ZTP a OZP, které tvoří min. 50 % zaměstnanců. Mezi tyto společnosti patří i níže uvedené bezpečnostní a úklidové agentury, díky nimž si můžete splnit náhradní plnění nejen v roce 2023ale i dále.

Zaměstnávání OZP

Pokud jste zdravotně handicapovaní a obáváte se nezaměstnanosti, nezoufejte. Ve městě Zlín sídlí bezpečnostní a úklidové agentury, které poskytují zaměstnávání osob se ZPS (změněná pracovní schopnost), zaměstnávání invalidních důchodců a nebo i důchodců.

 

Odběr služeb pro Náhradní plnění 2023.

Osoby se ZPS

Za osobu se zdravotním postižením se považuje občan plně nebo částečně invalidní dle rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení.

Dále to byly dříve osoby tzv. zdravotně znevýhodněné, kdy rozhodnutí o zdravotním stavu vydával pracovní úřad. Ovšem tato kategorie je od 1.1.2012 zrušena. V roce 2015 pak došlo k obnovení této kategorie.

Způsoby plnění povinného podílu

Zákon ukládá povinnost zaměstnavatelům s více jak 25 zaměstnanci poskytnout zaměstnání osobám se ZP v povinném podílu 4 % z celkového počtu svých zaměstnanců.

V případě, že nemůžete zaměstnávat osoby se změněnou pracovní schopností, můžete využít tzv. náhradní plnění - odebíráním výrobků nebo služeb od firem, které zaměstnávají více jak 50% osob se zdravotním postižením.

Další možností je odvod peněz do státního rozpočtu a to v rozsahu 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy za každou osobu se zdravotním postižením.

Všechny způsoby plnění - zaměstnávání osob se ZP, odběr výrobků a služeb nebo odvod peněz do státního rozpočtu - lze je vzájemně kombinovat.

Výhody náhradního plnění

Přesto, že dochází v roce 2012 v oblasti náhradního plnění ke změnám, i nadále bude zaměstnavatelům přinášet některé výhody. Především pak je to vyřešení povinnosti zaměstnávat občany se ZPS a ušetření finančních prostředků na daňových odvodech. Nelze opomenout, že zaměstnáváním invalidních občanů přispějete k jejich plnohodnotnému způsobu života.

Zaměstnávání důchodců

Pro mnohaleté pracovní a životní zkušenosti si některé firmy oblíbily zaměstnávat důchodce. Mnoho z nich je při odchodu do důchodu ve velmi dobré fyzické i psychické kondici, a proto jsou pro zaměstnavatele i českou ekonomiku velkým přínosem.

 


Kontakt

Mariánské náměstí 617/1
Brno, 617 00


tel.: +420 548 211 421
e-mail: praha@sipadan.cz
web: www.sipadan.cz

Náhradní plnění SIPADAN a.s. Zlín

Společnost SIPADAN, a.s. má na trhu s bezpečnostními a úklidovými službami dlouholetou tradici a tím i nasbírané zkušenosti v tomto oboru. Své služby a zaměstnávání invalidních důchodců a zaměstnávání osob se zdravotním postižením tato společnost zajišťuje již od roku 2002. Svým zaměstnancům nabízí kvalitní pracovní zázemí a řadu pracovních výhod, jako např. stravenky. Vám společnost SIPADAN, a.s. zajistí nejen náhradní plnění v roce 2023, ale i bezpečnostní a úklidové služby prováděné s velkou profesionalitou a kvalitou.

Kontakt

Mikulandská 119/10
110 00 Praha 1

tel.: 284 860 001
e-mail: martin.soukup@diseven.cz
web: www.disevenservice.cz

Náhradní plnění D.I. SEVEN SERVICE s.r.o. Zlín

Společnost D.I. SEVEN SERVICE s.r.o. nabízí ve Zlíně a po celé ČR komplexní úklidové a bezpečnostní služby spojené s náhradním plněním. Zaměstnávání osob se ZTP a zaměstnávání invalidních důchodců D.I. SEVEN SERVICE s.r.o. zajišťuje od roku 2004. Tato agentura dbá na profesionalitu odvedených služeb a pro své zaměstnance nabízí nejen práce pro ZTP, ale i řadu odborných školení a přednášek. Díky tomu pomáhá osobám se ZPS uplatnit se jak v běžném, tak i společenském životě.

Kontakt

Mariánské náměstí 617/1
617 00 Brno

tel.: +420 545 243 018
e-mail: praha@diseven.cz
web: www.disevenfacility.cz

Náhradní plnění D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. Zlín

D. I. SEVEN FACILITY s.r.o. zajišťuje zaměstnávání ZPS z více jak 50%. Nabízí komplexní služby úplného servisu, správy budov a nemovitostí. V této společnosti zaměstnávání ZPS zajistí klientovi náhradní plnění a tím mu pomůže vyřešit povinnost zaměstnávání ZPS v roce 2023 a i v dalších letech. Kladením velkého důrazu na profesionalitu, společnost D. I. SEVEN FACILITY s.r.o. odvádí pro svého klienta služby té nejvyšší kvality.