Pult centrální ochrany - napojení na PCO Zlín

Dálková elektronická ostraha poskytuje zabezpečení jakýchkolik objektů. Níže uvedené bezpečnostní agentury zajišťují nepřetržitý monitoring sledovaných prostor díky napojení na PCO (pult centrální ochrany). Tento pult je součástí plně a profesionálně vybaveného dohledového centra, kde dochází k zpracování přenesených informací včetně dálkové verifikace prostřednictvím bezpečnostní kamery. Při přijetí poplachu provede operátor vizuální kontrolu přenášeného obrazu a podle potřeby vyšle na místo členy zásahové skupiny. Napojení na pult centralizované ochrany a s tím spojené zabezpečení objektů může být poskytováno kdekoliv v České republice.

Elektronická ostraha – způsoby připojení k PCO

  • GSM/GPRS – vysílač
  • JTS – analogová telefonní linka
    K přenosu je třeba zajistit telefonní analogovou linku s možností vytáčení účastnických čísel s tzv. jinou tarifikací, neboť tato bezpečnostní služba využívá datový přenos Datarif 976. Jedná se o jednotné virtuální národní číslo.
  • Vzdálený internetový přístup
    Bezpečnostní agentura tuto službu zajišťuje prostřednictvím většiny standardních internetových prohlížečů a umožňuje přehled o stavu střežených objektů na celém území republiky. Bezpečnostní služba „MOJE PCO“ je řešením, díky kterému mohou klienti 24 hodin online přistupovat na internetu k aktuálnímu výpisu událostí zaznamenaných dohledovým centrem.

Moderní pult centralizované ochrany

Profesionální bezpečnostní agentury doporučují zájemcům o napojení na PCO, aby se vždy zajímali o to, jak bude později nakládáno s citlivými informacemi a daty z jejich objektů.

Vybavení moderního PCO (pult centrální ochrany) splňuje bezpečnostní požadavky na konstrukci vlastního dohledového centra. Veškeré pracovně provozní psotupy jsou též podřízené přepdisům nové normy ČS ESN 50518.

Pult centralizované ochrany v reálné situaci

Objekty zajištěné dálkovým elektronickým bezpečnostním systémem mají kritické sektory, kde hrozí potencionální nebezpečí narušení objektu. Tyto sektory jsou zabezpečeny senzory, které reagují na pohyb, otřesy, tříštění skla, kouř a jiné nežádoucí vlivy, které je třeba střežit. Při aktivaci těchto senzorů je odeslán signál na pult centrální ochrany. Zde operátor PCO vyhodnotí situaci a dle smluvních požadavků klienta provádí úkony k zajištění napadeného objektu.

Zásah

Fyzickou kontrolu napadeného objektu provádí zásahová jednotka na pokyn operátora PCO. Ta kontroluje plášť budovy a zjišťuje možné narušení střeženého objektu. Při zjevném narušení zajistí objekt proti následným škodám, eventuelně zabrání úniku potencionálního pachatele. Následně vyčká do příjezdu Policie ČR a kontaktních osob. S kontaktními osobami je také domluven postup k pozdějšímu zajištění objektu.

Kamerový systém

Další variantou dálkové ostrahy objektů s možností napojení na PCO (dohledové centrum) jsou moderní kamerové systémy. Ty nabízejí řaduí výhod od připojení na starší analogové systémy až po různé technické vymoženosti, jako je noční vidění či vymaskování individuální zóny, spuštění záznamu a poplachu při pohybu, rozeznání SPZ automobilu, atp.

Řešení krizové situace operátory dohledového centra je v principu stejné jako u dálkových elektronických systémů.

Napojení na PCO

Pokud jste se rozhodli pro napojení komerčního nebo privátního objektu na PCO, vždy doporučujeme konzultaci s pracovníky PCO. Níže naleznete kontakty na jednotlivé doporučené bezpečnostní agentury.


Kontakt

Mariánské náměstí 617/1
617 00 Brno - Komárov

tel.: (+420) 545 243 018
e-mail: brno@diseven.cz
web: www.diseven.cz

Napojení na pult centrální ochrany (PCO) - D. I. SEVEN, a.s. Zlín

Tato bezpečnostní agentura Vám poskytne mimo klasické bezpečnostní služby i elektronickou ostrahu – napojení na PCO Pardubice, včetně montáže bezpečnostní kamery. Tato bezpečnostní agentura má již mnoho spokojených klientů. Patří mezi profesionální bezpečnostní agentury na českém i zahraničním trhu.

Kontakt

Mariánské náměstí 617/1
617 00 Brno - Komárov

tel.: (+420) 545 243 018
e-mail: brno@diseven.cz
web: www.disevenfacility.cz

Napojení na pult centrální ochrany (PCO) - D. I. SEVEN FACILITY s.r.o. Zlín

Je dceřiná společnost D. I. SEVEN, a.s. a poskytuje služby správa nemovitostí a údržba budov, která Vám zajistí komplexní služby nejen ve městě Pardubice, ale i po celé ČR. V rámci Facility managementu poskytuje i elektronickou ostrahu - napojení na pult centrální ochrany. Každá vybraná bezpečnostní služba by však měla být vybrána spolu s dalšími službami v rámci Facility managementu. Agentura poskytuje náhradní plnění.

Kontakt

Mariánské náměstí 617/1
Brno, 617 00

tel.: +420 548 211 421
e-mail: praha@sipadan.cz
web: www.sipadan.cz

Napojení na pult centrální ochrany (PCO) - SIPADAN a.s. Zlín

Tato agentura působí na trhu v ČR již od roku 2002 a je další kvalitní bezpečnostní agentura ve městě Pardubice. Poskytne Vám veškeré bezpečnostní služby, které obsahují také elektronické zabezpečení pomocí napojení na pult centrální (centralizované) ochrany s možností montáže bezpečnostní kamery. Zabezpečení objektů, nebo zabezpečení domu poskytuje s profesionálním přístupem a tím se řadí mezi špičkové bezpečnostní agentury. Zaměstnává občany se ZPS, ZTP a invalidní důchodce a poskytuje náhradní plnění.

Kontakt

Mikulandská 119/10
110 00 Praha 1

tel.: 284 860 001
e-mail: martin.soukup@diseven.cz
web: www.disevenservice.cz

Napojení na pult centrální ochrany (PCO) - D.I. SEVEN SERVICE s.r.o. Zlín

Pro tuto agenturu je předmětem podnikání zajistit Vám kompletní bezpečnostní služby. Mezi jejich bezpečnostní služby patří také elektronická ostraha, díky které Vám zajistí zabezpečení domu a zabezpečení objektů. Napojení na pult centrální (centralizované) ochrany PCO a napojení bezpečnostní kamery Vám zajistí úplný přehled o pohybu v objektu, nebo domu a v jejich okolí. Tato bezpečnostní agentura působící i ve městě Pardubice nabízí mnoho garancí kvality. Nabízí odběr služeb – náhradní plnění.